Výstava Noc je temná jako hřích

Galerie města Trutnova vás srdečně na vernisáž. Ve středu 22.1.2020 v 17 hodin ředitelka galerie Lucie Pangrácová a kurátor výstavy Vlastislav Tokoš zahájí expozici, která nese název Noc je temná jako hřích.

Výstava Noc je temná jako hřích
  • Adresa:
    Slovanské náměstí 38
    Trutnov 541 01

Autorem je pražský malíř, performent a muzikant Václav Girsa, který divákům prostřednictvím svého expresívního díla představí vlastní prožitky, při jejichž ztvárnění se nezdráhá překračovat hranice klasických technik, ale i zažitých způsobů zobrazování a myšlení. Pro trutnovskou výstavu připravil několik velkoformátových obrazů a tematických malířských i kresebných cyklů, jež obsáhnou jednotlivé místnosti galerie. 

Hudební vystoupení: Saša Niklíčková/ akordeon, zpěv

Výstava bude ke shlédnutí do 29.3.2020