Výstava - Jaroslava Severová - Nejisté skutečnosti

Jaroslava Severová je od šedesátých let dvacátého století neopomenutelnou postavou současného českého umění.

Výstava - Jaroslava Severová - Nejisté skutečnosti
  • Adresa:
    Barborská 51
    Kutná Hora 284 01

Její tvorba se zaměřuje na „zdrojové“ jevy světla a vizuálního dynamismu v úzkém vztahu k myšlenkovému i citovému životu člověka. Autorka se v rámci výstavního programu Přesahy grafiky představuje retrospektivním průřezem grafickou i prostorovou tvorbou.

Kurátor: Richard Drury

Komentovaná prohlídka: 27/2 2020 od 15 h