Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

OSA a Národní muzeum zvou na výstavu OSA 100

8.1.2020, 10:00 – 29.2.2020, 18:00

Ochranný svaz autorský (OSA) v říjnu loňského roku oslavil stoleté jubileum od založení, konkrétně tomu bylo 9. října 1919.

Je tedy jednou z nejstarších ochranných autorských organizací na světě a institucí v československé historii vůbec. V letošním roce na oslavy navazuje výstavou s názvem OSA 100, kterou přichystal ve spolupráci s Národním muzeem a nahlédne do historie
i současnosti. Výstava je k vidění v travertinovém sále Nové budovy Národního muzea od 8. 1. do 29. 2. 2020 každý den od 10 do 18 hod. 

Výstava nabídne spoustu zajímavostí z hudebního světa, unikátní historické artefakty z archivu OSA i Národního muzea. Národní muzeum poskytlo ze svých sbírek celou řadu předmětů, které dokumentují vývoj techniky, která umožňovala reprodukovat hudbu a mluvené slovo v uplynulých sto letech. Návštěvníci se dozvědí, jak OSA funguje, kdo je uživatel a co jsou autorské odměny. 

Samotná výstava je jedním z výsledků vzájemné spolupráce Národního muzea a OSA. Obě instituce spolupracují v oblasti poskytování licenčních práv na výstavní a expoziční projekty Národního muzea. Příkladem může být spolupráce na expozici v Památníku Jana Palacha ve Všetatech.

„Národní muzeum jako důležitá paměťová instituce ve svých výstavních, popularizačních a vzdělávacích projektech používá velké množství hudebních a mluvených nahrávek, které jsou důležitou součástí české kultury. Zpřístupňuje je veřejnosti a uchovává je stále živé. OSA je proto jeden z důležitých partnerů, s nímž na zpřístupnění těchto materiálů spolupracujeme, a proto je vzájemná spolupráce pro Národní muzeum tak důležitá,“ dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„OSA za svou působnost získal nespočet dobových svědectví. Jsme rádi, že se můžeme ve spolupráci s Národním muzeem prostřednictvím výstavy o kus našeho archivu podělit,” řekl Roman Strejček, předseda představenstva OSA, a dodal: „Každá doba historie českých zemí za posledních 100 let za sebou zanechala specifický hudební rukopis. Návštěvníkům výstava nabízí přiblížení a srovnání historických událostí, jak je zachytili hudební autoři své doby.“

Na výstavě nebudou chybět dobová rádia, ohlášky písní, gramofonové desky či dokumenty jako jsou zápisy z porad, účetní knihy, smlouvy a další. A v neposlední řadě návštěvníky jistě zaujmou interaktivní kiosky se zábavnými kvízy s hudební tematikou.

Foto: Jarda Noska