Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

Vánoční výstava - POSPĚŠTE PASTÝŘI K BETLÉMU

21.11.2019 – 26.1.2020, 23:59

Vánoční výstava v turnovském muzeu je věnována lidovým betlémům a jejich tvůrcům v Pojizeří, v oblasti, která je jedním z nejvýznamnějších středisek betlémářství na území České republiky.

Lidové betlémy nejsou typickou ukázkou tradiční lidové kultury. Mnohé z nich ani v lidovém prostředí nevznikly. Často je vyráběli drobní řemeslníci ve městech, od nichž lidé z vesnic betlémy kupovali na jarmarcích a trzích. Proto je většina betlémů složena z figur i několika autorů. Betlémy kompletně vyrobené jedním člověkem ale nejsou výjimkou. Vedle malířských a řezbářských dílen, které působily v řadě poutních míst (Příbram, Králíky, Andělská Hora), byla rozšířená i autorská díla samouků, lidových malířů a řezbářů. Ti se inspirovali především životem kolem sebe.  Pojizeří, hlavně jeho horská část, je oblastí, kde v průběhu staletí vznikly výrazné betlémové celky. Byly to často i několik metrů velké scenérie na dřevěných podstavcích a speciálně tvarovaných papírových podložkách ve tvaru skal, pokrytých sušeným mechem, kůrou stromů, s množstvím romantických architektur, s figurami řezanými ze dřeva, nebo kašírovanými a papírovými. Na ostatních místech regionu se objevují figury cínové a plechové, ze slámy a orobince, z těsta a chleba, z keramických hmot a ze skla. K unikátním se řadí betlémy z drahých kamenů a minerálů místní provenience, figury tlačené do formiček z papírmaše nebo dokonce figury oblékané. Vedle mohutných děl tzv. chodících, s pohyblivými figurami, které často zaplňovaly celou rohovou část světnice, na výstavě najdete také betlémy statické a skříňkové.
Muzeum Českého ráje v Turnově / 21. 11. 2019 – 26. 1. 2020