Muzeum T. G. M. Rakovník - Adventní koncert

Srdečně zveme na Adventní koncert s Kateřinou Englichovou (harfa), Jitkou Hosprovou (viola), Markétou Böhmovou (soprán) a Vilémem Veverkou (hoboj) ve středu 4. 12. 2019 od 17h do Sálu K. Spalové rakovnického muzea!

Cena vstupenky: 50 Kč
Muzeum T. G. M. Rakovník - Adventní koncert
  • Adresa:
    Náměstí Obětovaných 1
    Rakovník 269 01

Dramaturgii a hudební přípravu provedl doc. Norbert Baxa. Program je komponován z děl autorů G. F. Händela, W. A. Mozarta, C. Debussyho, A. Hasselmannse a B. Smetany.

Přijďte si užít vánoční atmosféru s klasickou hudbou v provedení předních českých umělců současnosti!

Těšíme se na vás!

Na akci bude pořizován digitální záznam.

Vstupné 50,-Kč.