Upozornění

V souvislosti s postpandemickou situací a řadě zrušených akcí si raději ověřujte konání akcí u jejich pořdatelů. Bohužel stále nemůžeme ručit za správnost termínů uvedených na kdykde.cz. Děkujeme za pochopení.

Výstava Krása ukrytá v bronzu - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

19.10.2019 – 28.3.2020, 23:59

Výstava nabídne možnost seznámit se s bronzovými poklady z nálezových oblastí v Tursku, Středoklukách a Velkých Číčovicích, které odhalí svou krásu po náročném konzervování. Historické souvislosti, archeologické práce a postup následné konzervace budou srozumitelnou formou představeny na příkladu unikátních bronzových pokladů.

Turský depot byl objeven v roce 2015, pochází ze starší doby bronzové, únětické kultury (2200 – 1600 př. n. l.) a je nejstarším depotem na našem území, kde se objevuje měděná surovina ve formě slitků. Zcela raritní jsou bronzové dýky, z nichž tři se dochovaly s bronzovými pochvami.

Mezi mnoho „nej“ tohoto obsáhlého nálezu se řadí nejvyšší počet (39 kusů) nákrčníků s očky v regionu nebo nejstarší a nejdelší bronzový řetěz dochovaný v úplnosti na našem území.
Depot ze Středokluk byl objeven v roce 1957, pochází z mladší doby bronzové, knovízské kultury (1250 – 1025 př. n. l.). Je subtilním pokladem, který obsahuje bronzový koflík, cedník, sekyru, pasovou sponu, nůž, náramek, skleněný korálek a další drobné předměty.

Depot z Velkých Číčovic byl objeven v roce 2014, pochází z pozdní doby bronzové, kultury štítarské (1050/1025 – 800/750 př. n. l.) a obsahuje největší soubor kompletních bronzových nádob nalezených na území Čech. Poklad obsahuje amforu, dva koflíky, konvici a amforovitou nádobu.