Zdeněk Trs v pražské Trafo Gallery s výstavou Popelavý svit

24.10.2019 – 24.11.2019, 23:59

Pražská Trafo Gallery uvádí výstavu Zdeňka Trse s názvem Popelavý svit, ve které autor představí svou malířskou tvorbu posledních dvou let, zaměřenou na vztahy kosmických těles a vlastnosti světla.

Vernisáž a křest katalogu výstavy proběhne ve čtvrtek 24. října od 19.00. Výstava potrvá do 24. listopadu 2019. Více informací na www.trafogallery.cz

Obrazy malíře Zdeňka Trse tentokrát soustředí svou pozornost na abstraktum všech abstrakt – kosmos. Opírá se přitom o přísnou geometrickou konstrukci, reprezentující základní matematické a fyzikální poměry mezi jednotlivými entitami. Bez této opory by se jednalo o neřešitelný problém, pouhou nahodilou spleť vztahů a proměnných, chaos exprese a sebeprojekce. Takto také kosmos dostává svému jménu – je ve své celistvosti krásným, zůstává však přitom všem bytostně lidským. Je to nakonec obraz, malba, s čím máme co do činění, nejvyšší projev lidské kreativity – a zároveň doklad její křehkosti.

Výstavu doprovází vydání stejnojmenné dvojjazyčné publikace s úvodním textem kurátorky Barbory Kundračíkové, Kennetha G. Haye a Miroslava Petříčka. Grafický vizuál knihy a výstavy zpracoval Pavel Tichoň.

Zdeněk Trs: Popelavý svit / Earthshine

Kurátorka: Barbora Kundračíková
25. 10. – 24. 11. 2019
Zdeněk Trs: Popelavý svit / Earthshine

Vernisáž a křest katalogu: čtvrtek 24. října od 19.00
 
Další doprovodný program:
Komentovaná prohlídka v sobotu 9. listopadu od 14.00 

Trafo Gallery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
FB událost výstavy: https://www.facebook.com/events/510099896201938/
www.trafogallery.cz