Výstava Josef Pospíšil – Sochy

8.10.2019 – 26.10.2019, 23:59

Josef Pospíšil se narodil v roce 1955. Studoval AVU v Praze v letech 1980 – 86 u profesorů J. Bradáčka a J. Hány. Od roku 1986 se zúčastnil výstav doma i v zahraničí.
Věnuje se sochařství , spolupráci s architektem a restaurování kamenné skulptury. Zastoupen je v soukromých sbírkách a GASK – Galerie Středočeského kraje .