Mezinárodní den archeologie ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Mezinárodní den archeologie (MDA) je tu pro ty, kteří v sobě objevili radost z poznávání minulosti. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy se 19. 10. 2019 bude konat již pošesté a stejně jako ročníky minulé nabídne řadu aktivit spojených s odkrýváním tajemství pravěku.

Mezinárodní den archeologie ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
  • Adresa:
    Zámek 1
    Roztoky u Prahy 252 63

Ten letošní bude spojený s otevřením výstavy Krása ukrytá v bronzu/Poklady středních Čech očima archeologa a konzervátora. Jednotlivá stanoviště budou nabízet program spjatý s hlavním tématem výstavy – bronzovými depoty. Návštěvník si bude moci přinést jakýkoliv „poklad z domova“ a dozvědět se více o jeho materiálu, nahlédne do procesu odlévání bronzu do kamenných, bronzových i hliněných kadlubů a zároveň si sám bude moci odlít malou cínovou dýčku. Ukázka náročnosti terénní dokumentace nálezu depotu bude obsahem dalšího stanoviště a i zde si návštěvník vše vyzkouší v praxi. Program ukončí praktické ukázky patinace na měděných plíškách. Ovšem nejenom chuť poznávat a zkoušet nové věci, ale i dávka luštitelského nadání se bude hodit. Více informací na webu muzea www.muzeum-roztoky.cz a na jeho sociálních sítích.