Věžové vodojemy Kladenska

12.5.2019 – 15.9.2019, 23:59

Výstava snímků Václava Dvořáka představí vodárenské věže z Kladenska. Tyto stavby se staly součástí vodárenských soustav na počátku 20. století, kdy byla pitná voda zaváděna nejen ve větších městech, ale také menších obcích. Dnes tvoří věžové vodojemy poměrně velkou skupinu technických památek dokumentujících historii vodárenství. Výstava probíhá v unikátní industrální památce - Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích.

Cena vstupenky: 20 Kč