My básnické střevo máme, s osudem se vyrovnáme… - výstava

1.7.2019 – 27.8.2019, 23:59

Přehlídka básniček ze soutěže Básnické střevo, které vyhlásilo české ILCO.  Mluvit pozitivně, natož ve verších, o střevu nebo střevním obsahu není běžné, ani snadné. Ale právě básnické střevo je často užívaný termín.

I mnozí stomici mají to štěstí, že jejich básnické střevo dobře funguje a přináší tak potěšení nebo pobavení svému okolí. Výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti.

www.knihovnanj.cz