Muzeum Nové Strašecí - Prodejní výstava obrazů MgA. Barbory Bestové

16.5.2019 – 21.6.2019, 23:59

Dovolte, abychom vás pozvali na autorskou výstavu obrazů Barbory Bestové, která bude veřejnosti představena 16. května 2019.

MgA. Barbora Bestová vystudovala malbu na Vysoké Škole Uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru Prof. Pavla Nešlehy a nyní pracuje jako vedoucí výstavního oddělení Muzea T. G. M. Rakovník. Jak sama říká: „Čím méně informací o autorovi, jako je jeho věk, podoba, rozpoložení, technika, motivace nebo stav, tím lépe pro opravdu soukromý prožitek a názor diváka. Je nepodstatné kdo, jak, kde a čím. Podstatné je co.“ Ti z vás, kteří navštěvují rakovnické muzeum pravidelně, znají však její práci z řady muzejních výstav a expozic, neboť je např. autorkou jednoho z největších modelů novověkých bojišť v Čechách, který je umístěn v expozici Bitva u Rakovníka 1620.
Výstava maleb potrvá do 21. června 2019.