Petr Tíkal - jazzová kytara - Divadlo Dobeška

14.6.2019, 19:00 – 21:00

Absolventský koncert kytaristy Petra Tíkala - studenta Konzervatoře Jaroslava Ježka.

Absolventský koncert KJJ
V průběhu večera zahraje jazzový kvintet, Big Band KJJ a zazní i argentinské tango.