Brno Art Week 2019 na Špilberku

23.4.2019 – 26.4.2019, 23:59

Ve dnech od 23. do 26. dubna chystáme pro děti několik výtavrných workshopů, pro pedagogy přednášku o tom, jak učit o umění, a pro všechny komentovanou prohlídku výstavy nejslavnějšího brněnského malíře konce 19. století Emila Pirchana.

Tradiční akce Týden výtvarné kultury se přejmenovává na Brno Art Week. I letošní ročník vás zavede na mnoho míst v Brně včetně hradu Špilberku. Pracovníci Muzea města Brna tu ve dnech od 23. do 26. dubna 2019 chystají několik programů pro veřejnost, ale i pro školy. Najdete mezi nimi výtvarné workshopy, komentovanou prohlídku nebo přednášku pro pedagogy.

23. 4. 9.00 Nechte se portrétovat u Mistra Pirchana! (výtvarný workshop)

Víte, kdo byl nazýván jako tzv. kníže malířů? Jaký je to pocit, stát se modelem? V programu si vyzkoušíme vytvořit portréty vlastní, za pomocí filmové techniky. Program s lektory Studia Scala a Muzea města Brna pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, 150 Kč, na objednání (svatkova@spilberk, 542 123 635).

24. 4. a 27. 4. 10.00 Špilásek: O poklad krále (výtvarný workshop)

Poslouchej příběh o skřítkovi a králi, vydej se za pokladem! Workshop (60 min řízené činnosti a 60 min volné hry) pro rodiče s dětmi 0,5 – 4 roky. Projekt Špilásek s lektory kreativní dílny Želvím krokem a MuMB, 50 Kč, na objednání (svatkova@spilberk, 542 123 635).

24. 4. 16.00 Jak lze učit (o) umění (galerijní animace)

Proč vzít školní třídu do muzea či galerie? Co můžeme udělat pro to, aby se děti naučily vnímat umění jako důležitou součást svého života? Workshop Lenky Mrázové a Barbory Svátkové: pro učitele a vychovatele, 50 Kč, na objednání (svatkova@spilberk, 542 123 635).

25. 4. 16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy

Výstavou Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy provede kurátor Robert Janás. Pirchan měl koncem 19. st. mezi brněnskými malíři výsadní postavení. Portrétoval primátory a maloval oltářní obrazy, přesto je téměř zapomenut. Na prohlídku není nutná rezervace. 60/40 Kč.

26. 4. 9.00 Dobývání Brna Švédy (výtvarný workshop)

Účastníci vytvoří krátký animovaný film inspirovaný příběhem obrazu Obležení Brna Švédy, porozumí slavné události z historie a seznámí se s principy klasické animace. Vedou lektoři Studia Scala a Muzea města Brna. Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, 180 Kč, na objednání (animace@kinoscala.cz).