Den Země ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě

24.4.2019

Ekosystémy jsou základní jednotky celého biologického systému Země – biosféry. Je to např. les, pole nebo rybník, také to může být akvárium nebo zkumavka s mikroorganismy.

Cena vstupenky: zdarma Kč

Právě tomuto obsáhlému a zajímavému tématu bude věnován program letošního Dne Země v českolipském muzeu. Na jednotlivých stanovištích se návštěvníci seznámí s prostředím, které znají, a to zcela „novým“ pohledem. Vedle odborných stanovišť s praktickými ukázkami, budou v celém areálu muzea připraveny tvůrčí dílny a pohybové aktivity. Různorodý program je určen žákům všech typů škol, široké veřejnosti i rodinám s dětmi.

Den Země pořádá Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a spolupořadatelé SOŠ a SOU 28. října 2707 v České Lípě, DDM Libertin Česká Lípa, AOPK ČR, Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, CHKO Lužické hory, CHKO Jizerské hory, CHKO České středohoří a další.

Návštěvníci budou mít po celý den volný vstup do expozic muzea a právě probíhajících výstav. Program je pořádán za finančního přispění Libereckého kraje.

Na akci Den Země je nutné se přihlásit u muzejní lektorky Veroniky Ličaverové, DiS. (ekoporadna@muzeumcl.cz, 774 825 089)