Performance Crossings 2019 - Praha

15.5.2019 – 18.5.2019, 23:59

Performance Crossings 2019 je mezinárodní festival zaměřující se na performance art a příbuzné umělecké formy, který třetím rokem prezentuje umělce z celého světa a otevírá dialog mezi umělci a diváky, mezi myšlenkami a jejich zpracováním.

Výchozím bodem pro ročník 2019 je prezentovat rozličné podoby performance artu s cílem manifestovat diverzitu myšlenek a jejich uměleckého ztvárnění. Cílem je zvýšit širší povědomí o různých přístupech k performance artu na lokální i mezinárodní úrovni a vnést do diskuze důležitou sebereflexi aktivit člověka stejně jako reflexi naší vlastní umělecké a divácké přítomnosti.

Žijeme ve stále turbulentnější době a naše činnost zanechává nesmazatelný odkaz na našem okolí. Aktivity člověka zejména v posledních desetiletích transformovaly podmínky života na Zemi a vytvořily bezprecedentní epochu antropocénu. Epochu, ve které se člověk stal dominantním vůči svému okolí a výrazně určuje další vývoj celé planety. Společně s vysokým podílem moci na formování podmínek života je nutné ale i klást větší důraz na naši odpovědnost. Je třeba reflektovat naši činnost nejen uměleckou, ale i osobní. Člověk a jeho aktivity se staly určujícími faktory ekologických změn a je tedy potřeba redefinovat jeho roli v kontextu kulturním, společenském i politickém. Jde o nutnou reflexi, která by měla provázet jakýkoliv tvůrčí proces i naše drobná, dílčí rozhodnutí. Jedna z programových částí proto bude věnována fenoménu antropocénu, který vnímáme jako možnou pobídku k sebereflexi našeho myšlení o nás samotných, umělecké praxe a důsledků působení člověka na jeho životní prostředí.