Milujete tajuplné legendy? Přijeďte do Trutnova!

3.5.2019 – 4.5.2019, 23:59

O třech mlýnech trutnovských

Brzy vykáceli kus lesa v okolí věže a postavili zájezdní hostinec se stájemi. Z Hradce dovezli pivo a obilí. Na rozkaz pana Albrechta zřídili pod kopcem, na němž stála věž, vodní mlýn a pilu.

Kdysi stávaly v Trutnově tři hlavní mlýny, horní, střední a špitálský. Jak se dozvídáme ze starých kronik, stávaly tu již před mnoha staletími. Mlynářství nebylo nikdy jen tak ledajakým řemeslem – bylo v něm i kus kumštu. Mlynáři museli umět zhotovit mlýnské kolo, vykroužit a osadit mlýnský kámen a vůbec celkově mlýn „přistrojiti ke mletí“.

Mlýny vodní i větrné přeměňovaly sílu vody a větru na soustavný pohyb ve prospěch člověka. Takto  získaná síla proměnila lidské dějiny a umožnila skok v mnohé výrobě – lisy, mlýny, stoupy, později pohon turbín atd. Při pohledu na otáčející se vodní kolo mnohého napadne uvažovat o věčnosti a neustálé síle živlů. Snad odsud pochází ono rčení- boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

Uroboros, drak požírající svůj vlastní ocas je symbolem věčného koloběhu zrození a umírání. Je mlýnským kolem, který prověřuje naše charaktery a činy, ze kterých si pečeme náš chléb vezdejší...

Takové jsou inspirativní texty letošních Dračích slavností, které se konají ve dnech 3. a 4. května v centru Trutnova. Návštěvníci se mohou těšit opět na originální program, kterému budou vévodit instalace dvou vodních a jednoho větrného mlýna. Celodenní hry pro děti využijí právě těchto instalací a je nač se těšit. Páteční večerní videoprojekce v korytu Úpy naladí účastníky na hlavní den sobotu, která kromě řady novinek nabídne i již osvědčené pouliční atrakce pro všechny generace.

Každoroční procesí s drakem se uskuteční v sobotu 4. května od 21:00 hod.