Velikonoční varhanní koncert v bazilice na Svaté Hoře -J. Popelka

22.4.2019, 17:00 – 18:00

Tradiční velikonoční koncert se koná v basilice Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské, Příbram. Návštěvníci se mohou těšit na nové varhany.

Cena vstupenky: dobrovolné Kč
Velikonoční varhanní koncert v bazilice na Svaté Hoře -J. Popelka
  • Adresa:
    Svatá Hora 591
    Příbram II 261 01

Délka koncertu cca 60 min.
Vstup je možný pouze před začátkem koncertu.
Během koncertu není možná prohlídka baziliky.
Od posluchačů je vyžadováno soustředěné ticho.
Vypněte si mobilní telefony.
Vstupné dobrovolné.