Obojživelníci Chebska – pískovna Dřenice

27.4.2019, 9:30 – 10:30

Poznávání obojživelníků, ukázka snůšek a obojživelníků přímo v terénu. V případě dobrého počasí též časně jarní plevelová květena.

Místo: Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Odrava, Potočiště, rozc. (cca 200 m od benzinky na tzv. Ypsilonce) nebo přímo na tzv. Ypsilonce za benzinkou (50°5'5"N, 12°26'57"E).
Doprava tam: bus Cheb, aut. nádraží, nást. B4 (9:25) – Cheb, křižovatka (9:27) – Odrava, Potočiště, rozc. (9:35) (bus linky směr Dolní Žandov, M. Lázně).
Doprava zpět: buď pěšky do Chebu (přes Horní Dvory), nebo bus Odrava, Potočiště, rozc. (11:41) – Cheb, Dolní Dvory (11:43) – Cheb, aut. nádraží (11:53).
Trasa: Ypsilonka (ukázka obojživelníků a povídání) – pískovna Dřenice – Cheb nebo Dolní Dvory (dle počasí a nálady) (délka do Chebu asi 3 km; vesměs po nezpevněných cestách).
Průvodci: Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková (oba 4. ZO ČSOP Cheb) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)