Den Země ve skalním obydlí Lhotka

27.4.2019, 13:00 – 14:00

Komentovaná prohlídka skalního obydlí a program s ornitologem

Komentovaná prohlídka skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka a program s ornitologem
- ukázka odchytu a kroužkování ptactva…