Muzeum Nové Strašecí - Soutěž o nejhezčího a nejchutnějšího velikonočního beránka

17.4.2019, 16:00 – 17:00

Vážení přátelé,

v dubnu slavíme svátky jara - Velikonoce, které jsou úzce spjaty s naší tradiční velikonoční soutěží O nejhezčího a nejchutnějšího beránka.

Máte-li zájem utkat se s konkurencí a dokázat, že zrovna váš beránek je ten nejlepší, přineste nám svůj výtvor do muzea nejpozději 17. dubna do 14.00 hodin.

Tentýž den – tzn. 17. dubna 2019 v 16.00 hodin – potom přijďte k nám do muzea, kde se sejde pětičlenná porota vybraná z místních osobností, která všechny beránky ohodnotí jak vzhledově, tak chuťově. Následně zaměstnanci muzea sečtou všechny přidělené hlasy a vyhlásí vítěze. Výherci získají nejen atraktivní ceny, ale také diplom. Po slavnostním vyhlášení budou soutěžní beránci naporcováni a všichni budete moci ochutnat a zhodnotit výběr poroty.

Těšíme se na Vás a Vaše soutěžní beránky.