SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 88. SEZONY ZOO PRAHA

30.3.2019, 11:00 – 12:00

V sobotu 30. března 2019 se od 11 hodin uskuteční slavnostní zahájení 88. sezony Zoo Praha. Součástí programu bude otevření nového objektu toalet pro návštěvníky s originální výstavou koprolitů a odlitků trusu zvířat, představení nového ptačího druhu, křtiny mláděte guerézy pláštíkové či zahájení výstavy Orlí lovci. Návštěvníci budou mít možnost se také blíže seznámit s letošní enrichmentovou kampaní.

Na pódiu před Vzdělávacím centrem návštěvníky v 11.00 přivítá ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek společně s náměstkem primátora hl. města Prahy Petrem Hlubučkem. Připojí se k nim i rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima a další významní hosté. V poledne se program přesune k expozici gueréz pláštíkových, kde bude pokřtěno jejich zatím poslední mládě.

Na 13. hodinu je naplánováno slavnostní otevření nového objektu velkokapacitních toalet v dolní části zoo a trvalé expozice koprolitů a odlitků trusu, která je součástí stavby. Na pódiu za expozicí lachtanů jihoafrických proběhne také křest rozšířeného vydání knihy Atlas trusu.

Ve voliérách mezi vchodem do Vodního světa a výběhem tapírů jihoamerických bude pak ve 14.00 představen ptačí druh, který Zoo Praha dosud nechovala – kagu chocholatý.

Autentické hudební vystoupení mongolského umělce Badama Bolora v 15.00 předznamená slavnostní vernisáž výstavy fotografií Václava Šilhy, která nechává nahlédnout do fascinujícího života pravých orlích lovců.

Pro návštěvníky je po celý den připraven také bohatý doprovodný program, jenž je seznámí zejména s výrobou a využitím enrichmentových prvků.