Votvírák 2019

14.6.2019 – 16.6.2019, 23:59

Festival Votvírák otevře brány festivalu v pátek 14. června 2019 ve 13 hod. Prodej klubových karet a páskování bude probíhat nejpozději od 11 hodin.

V sobotu 15. června otevíráme festivalový areál již ve 10 hod, kdy začíná též prodej na pokladnách.

Festivalové parkoviště a stanová města budou zpřístupněny pro návštěvníky festivalu již ve čtvrtek 13. června po 18 hodině. 

Stanové město i parkoviště slouží výhradně pro návštěvníky festivalu, vstup/vjezd do nich je možný pouze se zakoupenou klubovou kartou.

Prostory stanového městečka a parkoviště jsou z bezpečnostních důvodů oddělené, auta do stanového městečka nesmějí. 

Po celou dobu využívání služeb parkoviště i stanového města mají návštěvníci povinnost dodržovat provozní řád ( najdete jej zde níže v textu) a bezpečnostní, hygienické i požární předpisy. Zejména platí přísný zákaz jízdy pod vlivem alkoholu, rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. V celém prostoru parkoviště platí zákaz stanování, spaní v autech i mimo ně. 

Prosíme o maximální úsilí při udržování pořádku, odpadky odhazujte do přistavených kontejnerů. U pořádkové služby je možno získat v omezeném množství pytlíky na odpad.

Parkování v okolí festivalu, ve městě a v přilehlých oblastech je zakázáno a bude policií postihováno. Rovněž se vystavujete nebezpečí odtažení vozidla.

Platí přísný zákaz vstupu, jakož i stanování a parkování na jiných pozemcích a prostorách ( tedy všude mimo označený areál Festivalu Votvírák) - jedná se o soukromý pozemek. Rovněž je zakázán vstup na přilehlé objekty areálu letiště.