Pohřbívání ve starší době kamenné

20.3.2019, 18:00 – 19:00

přednáškový sál

Přednáší Martin Oliva

Cena vstupenky: 40 Kč