výstava Velikonoce na Horácku

9.4.2019 – 19.5.2019, 23:59

Od 9. dubna můžete na žďárské Tvrzi navštívit výstavu, nazvanou Velikonoce na Horácku. Její podtitul zní Pašijový týden v lidových zvycích a obyčejích. Výstava přibližuje velikonoční tradice a zvyky v našem regionu formou exkurze do minulosti. Nečekejte tedy tvůrčí dílnu, kde byste se naučili plést pomlázky či barvit vajíčka. Spíš se dozvíte, proč se jedly kočičky a kdo mohl být fendrychem. Velký pátek bude kromě výjevů z křížové cesty připomínat i pašijový průvod. Dále se můžete těšit na velikonoční dekorace, k nimž patří rahno, muší ráj či kraslice. Chybět nebudou ani dobové velikonoční tisky a také pohlednice.

Regionální muzeum připravilo novou výstavu Velikonoce na Horácku (podtitul Pašijový týden v lidových zvycích a obyčejích). Cílem našeho úsilí bylo vytvořit kus skanzenu v našem muzeu, kde návštěvník zavítá do světnice, část dvora, nahlédne do chléva a kůlny a na kraji lesa uvidí část pašijového průvodu. Výstava prezentuje zvyky a obyčeje ve Svatém týdnu, od Květné neděle po Velikonoční úterý. K nim je přiřazena ještě Smrtná neděle, kdy děvčata vynášela smrtoholku (též Smrť nebo Mařenu) a naopak přinášela nové léto. Návštěvnící se dozví, jak vypadalo nové léto (zdobený malý jehličnan), jaké proutky se sbíraly, kdo všechno chodil na koledu, kdo byl zmrskán nebo poléván. Co je to velkopáteční voda, nový oheň, kalvárie nebo křížová cesta. Seznámíme hosty, co se ve který den mělo dělat. K čemu sloužil paškál, větvičky od nového léta, kočičky nebo boží muka.  Ve velikonoční světnici jsou k vidění různé typy kraslic (zvaných na Vysočině malovny) – škrabané, lepené, malované nebo s otiskem. Velký důraz byl kladen i na ozdoby jako je muší ráj, rahno, kočičky nebo velikonoční zeleň (pšenice a hrách). Zlatým hřebem jsou ukázky z pašiového průvodu, kde jsou znázorněni Kristus, který musel snášet urážky a políčky, sebemrskač, křížovník, Pejcha nebo Obžerství.

 Výstava Vás zanese do jiného, tak trochu pohádkového světa, plného magie.

 Výstava potrvá od 9. 4. do 19. 5. 2019

 

Otevřeno denně mimo pondělí, 9:00–12:00 a 12:30–17:00.

 

Tel.: 566 688 116; www.muzeumzdar.cz