České výtvarné umění 1960-1970

6.2.2019, 13:00 – 31.3.2019, 19:00

Velká galerie Chodovské tvrze uvádí soubornou výstavu nejpřednějších českých výtvarníků a jejich děl z let 1960 až 1970.

Cena vstupenky: 50/30 Kč

Šedesátá léta byla pro výtvarnou scénu dobou změn a tvůrčího nadšení, kdy se spojily příznivé společenské a kulturní okolnosti, aby na chvíli umožnily otevřít pomyslná stavidla nijak necenzurované umělecké tvorby.

Zastoupeni jsou např.: Ota Janeček, Adriena Šimotová, Ludmila Jiřincová, Jiří Anderle, Jiří Balcar, Kamil Lhoták, Jiří Kolář, Stanislav Podhrázský, Zdeněk Sklenář, Karel Nepraš, Vincenc Vingler, Vlastimil Beneš, Adolf Born, Adolf Hoffmeister, František Hudeček, Josef Šíma, Václav Tikal, Jiří Trnka, Jan Zrzavý ad.

21. 2. Komentovaná prohlídka – od 18.00
Výstavou provede kurátorka Mgr. Pavla Vaňková. Vstupné 50/30 Kč.