Uwe Hand: Malíř - Praha

30.11.2018 – 14.2.2019, 23:59

Výstava německého figurativního umělce Uwe Handa nazvaná Malíř, která představí průřez autorovou tvorbou od devadesátých let až do současnosti. V Handově malířské tvorbě převládá téma krajiny, lidí, zvířat a také budov, jelikož jeho otec byl architekt a naučil ho vnímat perspektivu. 

Fascinován holandskými zátišími a barokním malířstvím, klade Hand důraz na podmanivou atmosféru, dramaticky vystupňované kompozice, citovou vypjatost a využití hry světla a stínu, aniž by jeho obrazy upadaly do barokního šerosvitu.

Uwe Hand vyrostl na mořském pobřeží v nejsevernější části Německa, což výrazně ovlivnilo jeho tvorbu. Na jeho obrazech jsou často zachyceny symboly čtyř přírodních živlů – oheň, vzduch, voda, země jako základní složky světa, kterými se starověká filozofie snažila vyložit nejen přírodní jevy, ale také vnitřní složení člověka. Přesto, že tyto živly postrádají hmotu, v Handově tvorbě se vyznačují strukturou, která jim dodává hmatatelnost.

Nejdůležitější inspirační zdroj je pro Handa v současné době tvorba režiséra Davida Lynche, o čemž mohou svědčit i názvy některých obrazů, jako například Twin Peaks (2007). Podobným způsobem jako Lynch nám Hand umožňuje nekonečnou procházku v malířském časoprostoru, kde se realita stává snem a sen skutečností. Síla Handových obrazů však vychází především z jeho práce s materiálem, odlišným od klasické malby, jakým je například písek nebo beton a důležitou roli hraje i výběr podkladu. Struktury jeho často velmi těžkých pláten se skládají z nespočetných vrstev barvy a materiálů, které byly zpracovány všemi druhy malířských technik a nástrojů vyžadujících vysokou znalost, zkušenosta zručnost. Organizátorem výstavy je galerie Cermak Eeisenkraft.

Uwe Hand (* 1952 v Schleswigu) žije a pracuje v Berlíně. V letech 1973–80 studoval malbu u Ulricha Knispela a Dietmara Lemckeho a v roce 1979 se stal absolventem jeho ateliéru na Vysoké škole umění v Berlíně (Hochschule der Künste). Od 1996 je profesorem malířských technik na Univerzitě výtvarných umění v Berlíně (Universität der Künste Berlin).