Oltář z Lubiny | Restaurování 2014–2016

14.11.2019 – 3.2.2020, 23:59

Oltář z Lubiny patří k významným památkám pozdně gotického malířství přelomu 15. a 16. století. Malba představující cyklus Radostí a Bolestí Panny Marie je dílem dvou autorů, z nichž každý vytvořil jednu stranu oltáře.

Po požárech a následných přemalbách byla oltářní křídla natolik poškozena, že teprve náročný restaurátorský zásah jim navrátil jejich původní podobu a umožnil jejich vystavení ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc.

Arcidiecézní muzeum Olomouc | Intervence ve stálé expozici
14. 11. 2019 – únor 2020