Krásná jizba 1927-1948 - Design pro demokracii

13.9.2018 – 3.3.2019, 23:59

Výstava představuje několik stovek objektů z různých materiálů se značkou Krásná jizba: skleněné nápojové soubory a další užitkové sklo Ladislava Sutnara, Ludviky Smrčkové, Aloise Meteláka, Adolfa Loose nebo Petra Witta, porcelánový jídelní soubor Ladislava Sutnara ve všech vyráběných barevných variantách, keramiku Otty Eckerta, kovové stolní předměty Ladislava Sutnara a Bohumila Južniče, svítidla navržená Miloslavem Prokopem a vyrobená firmou Franta Anýž, bytový textil v ukázkách produkce dílen Antonína Kybala, Slávky Vondráčkové a Boženy Pošepné i nábytek, nainstalovaný do ukázek interiérů třicátých a čtyřicátých let. Vizuální styl a propagační strategii Krásné jizby přiblíží dokumentační materiály, propagační tiskoviny a periodika vydávaná Družstevní prací, stejně jako působivé původní reklamní fotografie Josefa Sudka.

„Krásná jizba, založená jako pobočka nakladatelství Družstevní práce na konci roku 1927, patřila k nejvýznamnějším českým institucím v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století. Stala se platformou uplatnění zásad funkcionalismu a prosazování požadavků na kvalitu průmyslové výroby užitných předmětů. Působila jako arbitr účelného a vkusného bydlení a svými aktivitami – prodejními, produkčními, výstavními i poradenskými – pronikla do každodenního života tisíců domácností,“ vysvětlila autorka výstavy PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.

Ambicí Krásné jizby bylo naplnění demokratických principů v oblasti kultury bydlení prostřednictvím produkce doplňků a bytového vybavení vysoké estetické a užitné hodnoty za ceny přístupné nejširšímu publiku.
Třebaže původní ambice zajistit základní potřebu účelného a kulturního bydlení širokým masám zůstaly utopickou vizí, Krásná jizba svou roli splnila – kultivovala smysl pro otázky bytové kultury, svým sortimentem obohatila tisíce domácností, rozvinula spolupráci designérů s průmyslovou výrobou a odbornými školami a připomněla hodnoty původní řemeslné výroby. Přispěla také k reprezentaci československého designu a jeho výrobců prostřednictvím účasti na významných mezinárodních výstavách, jako byly například Triennale di Milano v letech 1936 a 1947 nebo Exposition internationale des arts et techniques appliqués à la vie moderne v Paříži v roce 1937.
Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek UPM a dalších zapůjčitelů, zejména z rozsáhlé soukromé sbírky pana Tomáše Sanetrníka, mapující podrobně produkci tohoto období.

Výstava vychází z odborné činnosti UPM, navazuje na dlouhodobý výzkum institucí designu a zohledňuje výsledky dílčího výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR.
Výstava se koná za podpory vlády České republiky v rámci akcí k významným výročím roku 2018a pod záštitou ministra kultury ČR pana doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Autorka koncepce a kurátorka výstavy Lucie Vlčková
Odborná spolupráce Alice Hekrdlová, Jan Mergl, Tomáš Sanetrník, Michal Stříbrný
Texty Lucie Vlčková, Alice Hekrdlová, Jan Mergl, Michal Stříbrný
Architektonické řešení a koordinace Dušan Seidl
Grafický design Vladimír Vimr, Martin Vimr
Zapůjčitelé exponátů Památník národního písemnictví v Praze, Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, sbírka Tomáše Sanetrníka, soukromé sbírky

Program ve výstavě

Součástí výstavy je aktivní zóna zaměřená na téma stolování, kde mohou návštěvníci vytvořit prostřený stůl po vzoru Krásné jizby nebo si vyzkoušet práci reklamního fotografa.

Programy pro veřejnost

cyklus komentovaných prohlídek pro veřejnost s kurátorkou výstavy:
25. 9., 16. 10., 27. 11. 2018 a 15. 1. 2019 v 18:00
výklad zdarma k platné vstupence, sraz účastníků ve výstavním sále

cyklus přednášek Krásná jizba 1927–1948:
vždy v 18:00 v přednáškovém sále ve 2. podlaží, vstupné 50 Kč

20. 11. 2018 v 18:00
Nábytek
PhDr. Alice Hekrdlová

4. 12. 2018 v 18:00
Bydlení. Funkcionalismus. Ladislav Sutnar
PhDr. Iva Knobloch

11. 12. 2018 v 18:00
Kovy
Mgr. Michal Stříbrný, DiS.

8. 1. 2019 v 18:00
Krásná jizba a její konkurence
Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D.

denně kromě pondělí 10–18 hodin, úterý 10—20 hodin

ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
telefon do recepce: +420 778 543 900 (v otvírací hodiny muzea)
telefon do pokladny: +420 277 000 424 nebo +420 775 936 650
(oba v otvírací hodiny muzea)
telefon do podatelny: +420 277 000 436 nebo +775 936 766
(v pracovní době)