STABAT MATER

17.4.2019, 19:30 – 18.4.2019, 21:00

Dvořákovo oratorium Stabat mater patří k nejznámějším a umělecky nejsilnějším dílům svého druhu. Hudba zkomponovaná na duchovní text o utrpení matky Kristovy je uváděna především v době Velikonoc a tuto tradici drží i FOK ve Smetanově síni Obecního domu.

Cena vstupenky: 400, 560, 660, 800 Kč

Ale např. v roce 2004 putoval orchestr s tímto oratoriem všech oratorií na zájezd do Říma a ve starobylé římské bazilice Santa Maria Maggiore vyslechl provedení i kardinálský sbor v čele s budoucím papežem Benediktem XVI.! V této sezóně zařazujeme dílo po delší době do abonentního cyklu; skvělé sólisty, orchestr a sbor povede hlavní hostující dirigent FOK Jac van Steen.

Záštitu nad koncertem převzalo velvyslanectví Nizozemského království v České republice.

ANTONÍN DVOŘÁK Stabat mater op. 58

Elizabeth ATHERTON | soprán

Jana KURUCOVÁ | alt

Richard SAMEK | tenor

Štefan KOCÁN | bas

KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR

Jaroslav BRYCH | sbormistr

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Jac van STEEN | dirigent

koncert bez přestávky

SETKÁNÍ S UMĚLCI

17. 4. 2019 v 18.15 hod.

Cukrárna Obecního domu