GRAINDELAVOIX & GESUALDO

16.4.2019, 19:30 – 21:15

Zrno hlasu nebo také jádro hlasu. Tak zní překlad jména souboru Graindelavoix. Kdo jednou tento belgický soubor uslyší, pochopí bezezbytku.

Cena vstupenky: 260, 360, 460 Kč

Na rozdíl od konvenčních souborů staré hudby, které se snaží o maximální jednotu společného souzvuku, zpěváci Graindelavoix nalézají velmi osvěžující rovnováhu mezi zněním jednotlivých charakteristicky zabarvených hlasů a vzájemným souzvukem. Jak říká sám umělecký vedoucí souboru Björn Schmelzer: „Nejsme vokální těleso, jsme umělecký soubor.“ Další slova jsou už zbytečná. Slavný Graindelavoix se prostě musí slyšet.

Koncert se koná ve spolupráci se Zastoupením vlámské vlády v České republice.

CARLO GESUALDO DA VENOSA
Tenebrae Responsoria
Lekce a antifony dle Cantus Ecclesiasticus
(Giovanni Domenico Giudetti)

GRAINDELAVOIX
Björn SCHMELZER
| umělecký vedoucí

koncert s přestávkou
speciální rozmístění sálu

SETKÁNÍ S UMĚLCI

16. 4. 2019 v 18.15 hod.

Kostel sv. Šimona a Judy