LOUTNOVÝ RECITÁL

12.3.2019, 19:30 – 20:40

Říká se, že když chcete, aby Vás někdo poslouchal, musíte ztišit hlas. Na loutnových recitálech v kostele sv. Šimona a Judy bývá takový klid, že by bylo slyšet spadnout špendlík.

Cena vstupenky: 200, 260, 300 Kč

 Loutna je nástroj, který svým intimním a delikátním zvukem doslova zdobí ticho, které je pro ni totéž, co pro barvy bílé plátno. Právě v něm její zvuk a harmonie vyniká nejlépe. Americký loutnista Hopkinson Smith, dlouholetý spolupracovník Jordiho Savalla, dokázal svou muzikalitou a technickým umem překročit obvyklé možnosti tohoto nástroje, a do Prahy nyní přiváží tu nejkrásnější renesanční hudbu z období zlaté éry staré Anglie. Recitál přirozeně navazuje na vystoupení Evangeliny Mascardi z října 2017. Evangelina totiž patří k jeho úspěšným žačkám.

JOHN DOWLAND

ANTHONY HOLBORNE

JOHN JOHNSON

WILLIAM BYRD

Hopkinson SMITH | loutna

 konec koncertu ve 20.40 hod.

koncert bez přestávky

speciální rozmístění sálu