Koncert Duo Zikr - vokální improvizace s názvem Síla

10.11.2018, 18:00 – 21:30

DUO ZIKR je divadlo vokální improvizace v podání Olgy Tkačenkové a Igora Silina a je jediným hlasovým divadlem na světě. Ve svých vystoupeních se pěvecké duo inspiruje těmi nejstaršími hudebními tradicemi z celého světa, ale zároveň vystupuje v roli inovátorů a nabízí divákům nový hudební styl, nový zvuk a nový druh hudební estetiky. Ve své originální tvorbě se Duo Zikr nenechává svazovat žánrovými stereotypy a v jeho písních je tak možné najít stopy těch nejrůznějších hudebních stylů, od klasiky, přes etnické motivy, až po moderní free jazz.

Cena vstupenky: 250 - 650 Kč
Koncert Duo Zikr - vokální improvizace s názvem Síla
  • Adresa:
    Betlémské náměstí 255/4
    Praha 110 00

Duet využívá unikátní pěveckou techniku, která v sobě spojuje klasický komorní zpěv a archaické hlasové techniky a tradice různých národů, jejichž základem je zpěv bez slov, takzvaná beznotová hudba s volnou vokalizací, díky čemuž se s tvorbou dua dokáží ztotožnit lidé po celém světě.

Duchovním otcem Dua Zikr je absolvent Sčukinské divadelní fakulty v Moskvě Igor Silin, který působil po dobu 25 let jako režisér mnoha divadelních scén po celém bývalém Sovětském Svazu. Paralelně s touto činností vytvářel ojedinělou psychotechniku, původně určenou pro herce, avšak brzy rozšířenou mezi vrcholové sportovce, učitele, která je dnes šířena mezi širokou vrstvu lidí. Jako profesor psychologie získal mnoho prestižních ocenění a titulů i daleko za hranicemi Ukrajiny a Ruska (člen Mezinárodní akademie vědy a kultury v San Francisku, zvláštní vyznamenání na Mezinárodní akademii informací, spojení, řízení v technice, přírodě a společnosti atd.). Silinův vokální projev odráží filozofické myšlenky vlastní metody DFS (Diferencované funkční stavy). Pěveckou techniku pečlivě konzultoval a zdokonaloval pod vedením profesionálních pedagogů.

Olga Tkačenko své umělecké začátky věnovala divadelnímu prostředí. Absolvovala Divadelní institut v Kyjevě a na počátku 90. let již úspěšně vystupovala v divadelních projektech uváděných činoherním studiem Igora Kalinauskase. Vedle herectví se také aktivně zapojila do studia psychotechniky vytvořené a dodnes rozvíjené Igorem Kalinauskasem. Dnes tvoří nezaměnitelnou součást Dua Zikr.

Přijďte se podívat na netradiční událost do Betlémské kaple, 10. 11. 2018, v 18:00 hodin.