Výstava „Echo post-atomové renesance“ Václav Mach-Koláčný v Accace Office Gallery Praha

5.9.2018, 12:00 – 18.10.2018, 12:00

"ECHO POST-ATOMOVÉ RENESANCE" (Omnia vincit ars et in vino veritas)
"Post-atomová renesance", po mnoha předcházejících "post", "ismech", abstrakcí, koncepcí apod., směřuje tvorbu znovu k "návratu k obrazu". Podstatné je autorův vlastní názor a ztvárnění jeho obrazového světa, neboť umění je projevem lidského ducha a sděluje stav umělcova nitra.

Autor tvořící "post-atomově renesančním způsobem" dodržuje určitá základní pravidla, která lze v kostce vyjádřit velice jednoduchým způsobem: svým diagnostickým impulsem protahuje volument myšlení a dění ad libitum, přičemž substrát jeho děl transcenduje verbálbě artikulovaný horizont ideí a současně mísí mystické s antroposofickým.
Tvorba Václava Macha-Koláčného např. představuje "magický realismus", tvořený částečně reálným a částečně naivním stylem, který se nachází někde uprostřed mezi renesančním Leonardem (da Vinci) a českým Ladou (Josefem).

VÁCLAV MACH-KOLÁČNÝ
Malíř - grafik - výtvarník
Narozen 31. 7. 1953 v Brně.
Soukromé, neformální a informální studium kresby, malby, výtvarné fotografie, základů dějin výtvarného umění (1970-87) a počítačové grafiky (1991-93).

Člen Svazu českých fotografů (1980-85), výtvarné skupiny AKVA (1988-93)
a Klubu nezávislých umělců města Žďáru nad Sáz. (2001-07).
Mimo volnou tvorbu pracoval jako profesionální propagační a reklamní grafik (1993-2013)
Od r. 1994 pořádá samostatné autorské výstavy.

Mezinárodní ocenění: PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA
(cena umělecké kritiky, udělená mezinárodní odbornou porotou, na "Premio internazionale d'arte San Crispino 2012" v Itálii)

Vstup na vyžádaní

Místo výstavy: Accace Office Gallery Praha
Adresa: CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Jméno vystavovatele: Malíř - grafik - výtvarník Václav Mach-Koláčný
Jméno kurátora: Ľudmila Pašková
Kdy: od 5. září do 18. říjen 2018