Flašinetáři z Evropy míří do Brna

10.8.2018 – 12.8.2018, 23:59

Mezinárodní setkání flašinetářů se po deváté koná v Brně. Od 10. do 12. 8. vždy v odpoledních nebo podvečerních hodinách budou procházet historickým centrem města se svoji produkcí.

Ta mnohdy neobsahuje „pouze“ písně, ale také další doprovodné programy. Dopoledne věnují sami sobě, tedy odborným přednáškám v Technickém muzeu v Brně. Slavnostní zahájení setkání pro veřejnost se uskuteční 11. 8. na náměstí Svobody od 14.00 za účasti pouličních umělců Divadla Maxe Fische, Muzejní maringotky, loutkového Divadla v Kufri a dalších.

V neděli 12. 8. projdou flašinetáři ulicí Českou k hotelu Slávia, kde se bude od 17.00 konat zhruba hodinový flašinetářský happening. Odtud se flašinetáři přesounou do Českobratrského evangelického chrámu Jana Amose Komenského, kde se benefičním koncertem v 19.00 rozloučí s Brnem. Odtud pak poputují do dalších měst ČR. Výtěžek koncertu bude plně věnovaný centru podpory lidí s autismem v Brně -  paspoint, z. ú.

  1. a 12. 8. budou mít zájemci jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka dva velkorozměrné flašinety u kostela svatého Tomáše v centru Brna, vždy od 15.00 do 17.00. Akci IX. Mezinárodní setkání flašinetářů pořádá Technické muzeum v Brně

www.tmbrno.cz