Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1928

7.9.2018 – 4.11.2018, 23:59

Víte, jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko? 23. září 1918 za všeobecného nadšení během loutkového kabaretu obřadně pohřbil dvouhlavého orla a s ním symbolicky rakousko-uherskou monarchii. 

 Na výstavě připravené ke 100. výročí vzniku samostatného Československa je mezi řadou dalších zajímavých exponátů představena i slavná loutka plzeňského Kašpárka spolu s kresbou Bohumila Krse Jak plzeňský Kašpárek pochovával Rakousko.

Výstava s podtitulem "Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938" zachycuje pestrou paletu meziválečného uměleckého dění.

V dalších částech výstavy se mohou návštěvníci seznámit s pracemi významných plzeňských umělců (Josef Skupa, František Pořický aj.) i s kulturní atmosférou plzeňského meziválečného života, k níž patřil důraz na pedagogiku a tvůrčí možnosti jedince, knižní kulturu i erotické radosti. Vystaveny jsou zde mj. tři erotické zpěvníky, které vydal Josef Hodek a jejichž vtipné a peprné texty, sesbírané na venkově v okolí Plzně, doprovodil výmluvnými kresbami.