Avantgardní fotograf Jaromír Funke - Muzeum moderního umění

Jaromír Funke patří k nejvýznamnějším osobnostem české i světové fotografické avantgardy. 

Avantgardní fotograf Jaromír Funke - Muzeum moderního umění
  • Adresa:
    Denisova 824/47
    Olomouc 779 00

Jeho díla jsou zastoupena ve světových sbírkách a nechybí v žádných seriózních dějinách fotografie nebo encyklopediích fotografů. Výstava se zaměřuje výhradně na avantgardní díla, která osobitě a mnohdy velmi progresivně rozvíjejí podněty kubismu, abstrakce, nové věcnosti, konstruktivismu a surrealismu.