Výstava - mezinárodní sympozium malby pod glazuru

21.6.2018, 10:00 – 25.6.2018, 17:00

Cisterciácké opatství ve spolupráci s Českým porcelánem Dubí vás zvou na výstavu u příležitosti 14. mezinárodního sympozia malby pod glazuru „tradice a možnosti 2018“ konajícího se ve dnech 11.6. – 20.6. 2018.

 Výstava výsledku prací proběhne od 21.6. do 25.7. 2018 v křížové chodbě cisterciáckého kláštera v Oseku.