Záchrana areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru

18.4.2018, 19:00 – 21:00

Přednáška Jaroslava Vyčichla, předsedy Spolku pro dokumentaci a obnovu památek v Městském muzeum Františkovy Lázně.

Přednáška Jaroslava Vyčichla, předsedy Spolku pro dokumentaci a obnovu památek v Městském muzeum Františkovy Lázně.