Ifigenie v Aulidě - Divadlo na Vinohradech

1.11.2018, 19:00 – 4.12.2018, 21:00

Antické Řecko: svět hrdinů a svárlivých bohů. Trojská válka na samém svém začátku. Paris už unesl krásnou Helenu a Achajci sešikovali loďstvo, které má zpupnou Troju pokořit. Loďstvo teď marně čeká v Aulidě na příznivý vítr a bojechtivé mužstvo je netrpělivé a neukáznitelné. Agamemnón, bratr Menelaa, poníženého únosem manželky, nemůže dál skrývat rozhodnutí bohů, které mu sdělil věštec.

Ifigenie v Aulidě  - Divadlo na Vinohradech
  • Adresa:
    Náměstí Míru 1450/7
    Praha 2 120 00

Antické Řecko: svět hrdinů a svárlivých bohů. Trojská válka na samém svém začátku. Paris už unesl krásnou Helenu a Achajci sešikovali loďstvo, které má zpupnou Troju pokořit. Loďstvo teď marně čeká v Aulidě na příznivý vítr a bojechtivé mužstvo je netrpělivé a neukáznitelné. Agamemnón, bratr Menelaa, poníženého únosem manželky, nemůže dál skrývat rozhodnutí bohů, které mu sdělil věštec: Pokud neobětuje svou mladičkou dceru Ifigenii krvavě na oltáři bohyni Artemidě, vojsko se příznivého větru nedočká. Otcovská láska proti autoritě vojevůdce, povinnost k bratrovi a cti rodu proti povinnosti k manželce a citu k dítěti, sláva Achajců a jejich branné moci proti hanbě a svévoli. Vojevůdce nakonec svolí a lstí, pod záminkou svatby s hrdinou Achilleem, vyláká Ifigenii do vojenského ležení v Aulidě. Dceru však doprovází její matka Klytaiméstra, která lest prohlédne. Ženský svět proti světu mužskému. Uprostřed války států a války rodinné stojí nevinná dívka a ručí za řešení konfliktu svým životem.
Až k samotnému pramenu jednoho ze zdrojů evropské kulturní identity nás přivádí strhující Euripidova (480 – 406 př.n. l.) tragédie. Dramatik srozumitelným a v dnešních krizových souvislostech nezpochybnitelným způsobem nastoluje etické otázky osobních a nadosobních hodnot, svobody a autority a smyslu oběti. Hru nastudujeme ve vynikajícím překladu dramatika a básníka Josefa Topola.

Premiéra 16. 2. 2018

Tvůrci
Překlad: Josef Topol za filologické spolupráce Karla Hubky
Režie: Martin Čičvák
Scéna: Hans Hoffer
Kostýmy: Tom Ciller
Dramaturgie: Jan Vedral
Hudba: Ondřej Brousek
Asistent režie a dramaturgie: Peter Lomnický
Hlasová spolupráce: Regina Szymiková
Improvizace na bouzouki: Vangelis Vasilakos
Text písně: Peter Lomnický
Pohybová spolupráce: Petr Nůsek

Obsazení:
Agamemnón, král v Argu -  Václav Vydra
Menelaos, král ve Spartě, jeho bratr  - Petr Rychlý
Klytaiméstra, Agamemnonova choť -  Kateřina Brožová
Ifigenie, Agamemnonova dcera -  Sabina Rojková
Stařec -  Oldřich Vlach
Achilleus, vůdce Myrmidonů -  Marek Lambora
Posel -  Viktor Javořík
Chalkidské ženy  - Jana Kotrbatá / Andrea Černá / Andrea Elsnerová