Jan Kotík: Tvary se stávají figurami - Galerie U Betlémské Kaple

16.1.2018 – 11.2.2018, 23:59

Výstava jednoho z předních českých výtvarných umělců 2. pol. 20. st. se zaměřuje na dvě období v Kotíkově tvorbě – padesátá a osmdesátá léta. 

Na konci padesátých let začal Jan Kotík se zcela originálním přístupem k abstrakci, ke kterému se po třiceti letech vrátil a zpracoval ho do podoby signifikantního výtvarného projevu.

Vernisáž: 16. 1. 2018 od 18:00