HOUSLOVÉ GALA

25.4.2018, 19:30 – 21:20

Kocianova houslová soutěž je bezesporu jedna z nejdůležitějších světových houslových soutěží pro děti do šestnácti let. Když jsem se jako třináctiletý stal jejím laureátem, byl to pro mne zlomový okamžik.

Cena vstupenky: 400, 580, 700, 900 Kč

Tento úspěch mi přinesl nové příležitosti a otevřel dveře. Od roku 2016 jsem jejím patronem. Snažím se soutěž prezentovat co nejširší veřejnosti, s odkazem na um nejen Mistra Kociana, ale i dalších úžasných českých houslistů minulosti i současnosti. A to mě dovedlo k myšlence oslovit FOK a mé kolegy houslisty, abychom u příležitosti 60. výročí Kocianovy houslové soutěže společně uspořádali speciální koncert. Ten na jednom pódiu spojí absolutní vítěze soutěže několika generací. Věřím, že tento večer bude nejen oslavou houslí a krásné hudby, ale především projevem respektu a úcty k Jaroslavu Kocianovi, jednomu z nejlepších houslistů všech dob. Pavel Šporcl

MIMOŘÁDNÝ KONCERT K 60. VÝROČÍ KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE

Pavel ŠPORCL
Stefan MILENKOVIĆ
Josef ŠPAČEK
Bohuslav MATOUŠEK 
atd. | housle
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Jessica COTTIS | dirigentka