Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

21.11.2017, 17:00 – 31.12.2020

Nová stálá expozice Moravského zemského muzea mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události.

Cena vstupenky: plné 90 Kč, zvýhodněné 45 Kč, rodinné 225 Kč
Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století
  • Adresa:
    Zelný trh 299/6
    Brno 602 00

Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. V expozici bude množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplní dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.