VLADIMÍR AMBROZ: AKCE

30.1.2018 – 24.4.2018, 23:59

Výstava v retrospektivním pohledu představí dílo Vladimíra Ambroze z druhé poloviny sedmdesátých let, kdy se věnoval umění performance. Vychází z autorova dosud nezveřejněného a nezpracovaného archivu, jenž je díky své celistvosti důležitým zdrojem poznání tehdejšího neoficiálního umění. Přehled Ambrozovy tvorby poprvé umožní tohoto tvůrce vřadit do kontextu české i světové performance a konceptuální fotografie.

Performance Vladimíra Ambroze nejčastěji probíhaly v Brně a jejich část měla ráz soukromých kolektivních akcí, k nimž poskytl rámec v podobě situace či rekvizity. Další průběh pak záležel na reakci a improvizaci účastníků. Ambroz svými akcemi intuitivně rozvíjel logiku experimentálního umění šedesátých let, byly však i výrazem alternativního postoje k tehdejší oficiální realitě. Skrze mezinárodní časopis Flash Art se Ambroz dozvěděl o existenci pražských performerů Petra Štembery, Karla Milera, Jana Mlčocha a dalších. Navázal s nimi inspirativní kontakt, který přerostl do osobních přátelství a pořádání společných festivalů.

Ambrozovy performance vycházely z vizuální představy a nikoliv z literárního scénáře. Jeho samostatné performance, vznikající pro sekundární publikum fotografické dokumentace, měly přesně vymyšlenou podobu, někdy podchycenou kresebnými studiemi. Fotografie zde neměla úlohu pouhého  dokumentačního nástroje, ale její výrazové principy i podobu autor vnímal jako zásadní. Ambroz ve svých performancích často tematizuje samotný fotografický proces, zrcadlení reality prostřednictvím technického aparátu. V českém prostředí je unikátní jeho práce s videem. Jako u ostatních českých performerů sedmdesátých let však Ambroz s novou dekádou nenašel vnitřní potřebu v podobné tvorbě pokračovat a věnoval se jiným aktivitám.

Otevřeno: út–ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00