Pavel Baňka - Blízkost - speciální prohlídky

7.12.2017, 18:00 – 19:30

Pavel Baňka je svérázným solitérem v rámci české fotografie posledních čtyř dekád. Netají se svými silnými vazbami na amatérismus a s tím související šíří jeho „fotografických hledání“.

Výstava „Blízkost“ je rozsáhlou sondou do dosud neprezentovaných fotografických cyklů, které vznikaly od konce 70. let do současnosti a mapují autorovo dílo v oblasti portrétní fotografie se sociálním podtextem. Postupně rozvíjené téma vychází z původně intimního fotografického deníku „Z mého života“. Jednu z výchozích forem určily i improvizované fotoateliéry na autorem organizovaných domácích bleších trzích v 80. letech a ve stejné době rozvíjené například v rámci fotografování v komunitním centru v Syracuse během autorova prvního rezidenčního pobytu v USA. Portrétoval zde především místní černošské obyvatele, děti i dospělé. „Blízkost“ proto není systematicky budovaným obrazem společnosti; jde o záznam setkávání fotografa a jeho modelů „doma“ i v různých zemích světa, kde dlouhodoběji pobýval. „Jde o proces překračování samoty a způsob mlčenlivého dialogu,“ dodává autor ke způsobu práce, jež odhaluje velmi osobní a téměř neznámou oblast jeho rozsáhlé tvorby.