Archeologický ústav AV ČR, Brno - Den otevřených dveří

11.11.2017

Prohlídka pracoviště Vás seznámí s vybranými okruhy činnosti ústavu, jeho historií a vědeckou činností. Mezi prezentovanými tématy bude například problematika památkové péče, správa knihovny a archivu, prohlídka laboratoře s archeologickými nálezy, apod.

Nedílnou součástí archeologického výzkumu jsou také obory, s nimiž archeologie úzce spolupracuje, návštěvník proto nahlédne také pod pokličku oboru antropologie či archeobotaniky. Prohlídka bude jako každý rok zpestřena „živou archeologií“, přijde host, který Vám předvede výrobu pravěkých předmětů, šperků, zbraní... Sami si pak jeho práci vyzkoušíte!
Těšíme se na setkání s Vámi!

Sobotní program je v časech 11:00, 13:00, 15:00, bez nahlášení

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.
Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

www.tydenvedy.cz
www.arub.cz
www.facebook.com/Archeologicky.ustav.Brno/