Malá galerie Villa Pellé představí grafika a fotografa Jana Dynteru

25.10.2017 – 10.11.2017, 23:59

Netradiční výstavní projekt připravil pro prostory Malé galerie grafik a fotograf Jan Dyntera – autor, který se dlouhodobě zabývá prolínáním analogového a digitálního světa a hledá, jak rozšířit výrazové možnosti fotografie.

Malá galerie Villa Pellé představí grafika a fotografa Jana Dynteru
  • Adresa:
    Pelléova 10
    Praha 6 160 00

Výstava s názvem Lost connections, která potrvá od 25. října do 10. listopadu, zkoumá vizuální pohyb v hlubinách digitálního prostoru a jeho omezeních, ve světě mediálních chyb tak, jak jej vytváří sofistikované grafické, či vyhledávací systémy. Koncept je evokován zobrazovacími chybami při výpadcích datového připojení. Obraz se z původní podoby rozpixeluje a rozpadne na monochromatické plochy. Dochází tak k jisté „dekonstrukci“ obrazu na minimální částečky, kdy původní zobrazovaný jev zcela zmizí z vizuálního zřetele. Autor pak z těchto minimalistických barevných „chyb“ konstruuje realitu novou, která může, ale zdaleka nemusí, mít vazbu na „původní“ předlohu.

kurátor: Martin Dostál

LOST CONNECTIONS / Inflace vizuální informace jednadvacátého století

V lidských dějinách dosud nenastalo tolik významných technických pokroků s globálním informačním dopadem, jako tomu bylo v posledních letech. Digitalizace a datová exploze plně ovládla život 21. století. Spoléháme se na nové technologie, internetové připojení – na berličku, vševědoucího rádce a okamžitého kamaráda, na vox populi v každé kapse. Tím také podléháme nekompromisnímu dohledu boha mobilního signálu. Při chůzi, při obědě, při konverzaci, na návštěvě, při řízení, v práci… při činnostech, na něž jsme se plně soustředili dříve, než započal věk “skloněný", věk mobilní. Doba vizuální a informační inflace ukazuje, že tolik vjemů nedokážeme plnohodnotně zpracovat. Jsme přistiženi digitálním balastem v plenkách internetové gramotnosti. Co se stane, když nám selže připojení? Zmrzneme, zhloupneme, osamíme, náš svět bude plošší, šedivější, nebo naopak barevnější? A co že to vlastně ztrácíme, spojení, víru nebo sebe?

Jan Dyntera (*1974 v Náchodě)

Žije a pracuje v Praze. Studoval fotografii na ITF SLU Opava a reprodukční grafiku na SŠP v Praze. Od roku 2015 pracuje s výsledky “google searches” a k předmětu svého zájmu přidal i novodobé závislosti.

Vzdělání

2016 – Film, television and photographic art and new media - ITF SLU Opava
2010 – Magister of Art at ITF SLU Opava
2006 – Bachelor of Art at ITF SLU Opava
1995 – Reproduction Graphic at SŠP Prague

Samostatné výstavy (výběr)

2017 – Červený Kostelec - Městská výstavní síň "Requiem for lost connection"
2015 – Praha - Galerie u Lajka "Tam kde já jsem, je sen"
2010 – Bratislava - Galerie Cvernovka "Screenferno"
2007 – Náchod - Galerie Slavia "Panorama Years"
2006 – Krakov – opening Month of photography "A butterfly age"
2006 – Praha - Galerie Veryba "Middle of Homewhere"

Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

www.villapelle.cz, info@villapelle.cz

www.dyntera.com