Svatomartinský košt - Rosice

11.11.2017, 10:00 – 20:00

Oslavy svátku rosického patrona spojená s ochutnávkou prvních letošních vín zahájí v 10:00 hod. slavnostní mše svatá ve farním kostele.

Ve 14:00 hod. svatomartinské víno požehná biskup Pavel Konzbul. Odpoledne zpříjemní cimbálová muzika Kyničan a jako vždy bude možnost svezení na bryčce. Pro tvořivé děti bude připravena dílnička výroby lampiček. V 16:30 hod. pak za zvuku fanfár přijede sv. Martin.