YAW / VYCHÝLENIE - Švestkový Dvůr

11.11.2017, 19:00 – 21:00

Jakýkoli moment s potenciálem aktivní konfrontace s něčím, co je odlišné, jiné nebo zdánlivě cizí,
se může stát aktem vlastního vychýlení – pohyb umožňující pozitivní změnu vnímání.

YAW / VYCHÝLENIE - Švestkový Dvůr
  • Adresa:
    Švestkový Dvůr 35
    Malovice 38411

PŘEDSTAVENÍ UVÁDÍME V ČESKÉ PREMIÉŘE!!!

fyzicko – audio – vizuální atrakce

videotrailer: https://vimeo.com/219100957/8349de38c9

Fyzicko – audio - vizuální atrakce je uměleckou simulací pohybu vychýlení – v tělě, obraze a zvuku.

Vytvořili – Jaro Viňarský, Kristína Chmelíková, Milan Slama, Jakub Pišek
teaser a grafický design – Jaroslav Scholtz
kostým – Pernowka Manufaktura

Nie je vôbec bežné, aby z multi-mediálneho predstavenia na pomedzí tanečnej performancie a
interaktívnej umeleckej inštalácie vznikol kompatibilný a integrovaný celok. Autorom fyzicko –
audio – vizuálnej atrakcie YAW/Vychýlenie sa takýto výsledok podaril. Performancia Kristíny
Chmelíkovej v citlivo vystavanej choreografii Jaroslava Viňarského, medzinárodne renomovaného
performera, v interakcii s audio – vizuálnou inštaláciou komunikovala vo vnútri diela, ale aj
smerom k divákovi. Performerka Chmelíkova, aj napriek tomu, že nie je profesionálne školenou
tanečnicou, vytvorila svojou sústredenou performanciou a koncentrovaným zmyslom pre pohybový
detail dojem, že je súčasťou virtuálneho sveta obrazu a zvuku. Splývala s inštaláciou a zároveň jej
vytvárala kontrapunkt. Fyzické vychýlenie ako metafora stretnutia sa s niečim odlišným rozhodne
neostala v prvom pláne a stimulovala imagináciu diváka. Téma predstavenia na pôde bansko-
bystrického kultúrneho centra pôsobila nenútene aj politicky. Je dôležité spomenúť a pozitívne
ohodnotiť aj absolútne zvládnutie komplikovanej koordinácie všetkých technických zložiek.
YAW/Vychýlenie je vskutku podarená fyzicko – audio – vizuálna atrakcia, našťastie nevytvorená za
účelom atrakcie.
Mgr. art. Juraj Korec
tanečný umelec, pedagóg a pohybový terapeut

odkaz na vstupenky: https://goout.net/cs/listky/yaw-vychylenie/chqb/