JARO VIŇARSKÝ, KRISTÍNA CHMELÍKOVÁ, MILAN SLAMA, JAKUB PIŠEK YAW - VYCHÝLENIE

11.11.2017, 19:00 – 20:30

fyzicko – audio – vizuální atrakce

PŘEDSTAVENÍ UVÁDÍME V ČESKÉ PREMIÉŘE!!!

JARO VIŇARSKÝ, KRISTÍNA CHMELÍKOVÁ, MILAN SLAMA, JAKUB PIŠEK YAW - VYCHÝLENIE
  • Adresa:
    Švestkový Dvůr 35
    Malovice 38411

Jakýkoli moment s potenciálem aktivní konfrontace s něčím, co je odlišné, jiné nebo zdánlivě cizí, se může stát aktem vlastního vychýlení – pohyb umožňující pozitivní změnu vnímání.

Fyzicko – audio - vizuální atrakce je uměleckou simulací pohybu vychýlení – v tělě, obraze a zvuku.

Vytvořili – Jaro Viňarský, Kristína Chmelíková, Milan Slama, Jakub Pišek
teaser a grafický design – Jaroslav Scholtz
kostým – Pernowka Manufaktura

Nie je vôbec bežné, aby z multi-mediálneho predstavenia na pomedzí tanečnej performancie a interaktívnej umeleckej inštalácie vznikol kompatibilný a integrovaný celok. Autorom fyzicko – audio – vizuálnej atrakcie YAW/Vychýlenie sa takýto výsledok podaril. Performancia Kristíny Chmelíkovej v citlivo vystavanej choreografii Jaroslava Viňarského, medzinárodne renomovaného performera, v interakcii s audio – vizuálnou inštaláciou komunikovala vo vnútri diela, ale aj smerom k divákovi. Performerka Chmelíkova, aj napriek tomu, že nie je profesionálne školenou tanečnicou, vytvorila svojou sústredenou performanciou a koncentrovaným zmyslom pre pohybový detail dojem, že je súčasťou virtuálneho sveta obrazu a zvuku. Splývala s inštaláciou a zároveň jej vytvárala kontrapunkt. Fyzické vychýlenie ako metafora stretnutia sa s niečim odlišným rozhodne neostala v prvom pláne a stimulovala imagináciu diváka. Téma predstavenia na pôde bansko-bystrického kultúrneho centra pôsobila nenútene aj politicky. Je dôležité spomenúť a pozitívne ohodnotiť aj absolútne zvládnutie komplikovanej koordinácie všetkých technických zložiek. YAW/Vychýlenie je vskutku podarená fyzicko – audio – vizuálna atrakcia, našťastie nevytvorená za účelom atrakcie.

Mgr. art. Juraj Korec
tanečný umelec, pedagóg a pohybový terapeut

Videotrailer: https://vimeo.com/219100957/8349de38c9